Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výzkum na Berounce

Průběžná zpráva monitoringu rybího přechodu v lokalitě: Beroun - Berounka

 

Název projektu: Sledování migrací ryb na vybraných již zrealizovaných opatřeních – rybích přechodech

 

Předkládá:

Název organizace: Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.

 

Jména řešitelů: Ing. Jiří Musil Ph.D. Ing. Miroslav Barankiewicz, Ing. Tereza Barteková,

 

 

 Způsoby řešení projektu

 

Pro hodnocení rybího přechodu typu bypass na MVE Beroun byla použita technologie rádio frekvenčních identifikátorů (RFID) a s použitím mikročipů známých jako pasivní integrátory (PIT). PIT nemají sice vlastní baterii, ale mají indukční cívku, která pracuje na principu přenosu energie vzduchem. Energii vydává anténa, popřípadě čtečka. Díky absenci baterie mají PIT malé rozměry a mohou být aplikovány i do malých organismů v řádu několika gramů a hlavně jejich životnost je neomezená.

 

Lokalita

Beroun – monitoring rybího přechodu typu bypass (GPS 49.9677311N, 14.0748567E) na řece Berounce v městě Beroun v revíru 411 001 Berounka 3.

 

Odlov

 Odlov ryb byl proveden pomocí benzínového agregátu (EL 65, 300-600 V, 20 A, DC, Hans Grassl GmbH Schönau am Königssee) umístěného na elektrolovné lodi a přenosného benzínového agregátu (ELT 60 - IIH, 300-500 V, impuls DC, Hans Grassl GmbH Schönau am Königssee), Použití elektrického agregátu k odlovu ryb bylo prováděné v souladu s platnou legislativou ČR (zejména §26 zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, zákon o rybářství č. 99/2004 Sb. a vyhláška č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice). Profily nebyly hrazeny sítěmi ani jinou dočasnou migrační bariérou. Odlovy probíhaly za účasti členů z Českého rybářského svazu (ČRS). Odlovené ryby byly na místě druhově identifikovány, změřeny (celková velikost – TL a tělní velikost – SL) a zváženy.

 

Značení

Pro značení ryb pasivními integrátory (PIT) byly vybráni jedinci v dobré kondici a s váhou cca od 12 g a více. Ryby byly značeny mikročipem Biomark HTP12 (12,5 x 2,1 mm, 134,2 kHz). PIT byl aplikován injektorem do podkoží do oblasti pod hřbetní ploutví. Následně byl mikročip zkontrolován ruční čtečkou a zapsán do protokolu. PIT rám se čtecím zařízením byl instalován do konce rybího přechodu.

 

 

 

Výsledky

 

Celkem byl na studované lokalitě v rámci ichtyologického průzkumu odloveno 1717 ryb a prokázán výskyt 25 rybích druhů ryb, z toho 17 druhů ryb patří do čeledi kaprovití (Cyprinidae) a tři druhy patří do čeledi okounovití (Percidae). Po jednom druhu ryb patřící do čeledi úhořovití (Anguillidae), štikovití (Esocidae), lososovití (Salmonidae), sumcovití (Siluridae) a sekavcovití (Cobitidae)

Celkem bylo značeno PITem 1084 ryb a počet značených druhů byl 22, z toho 20 ryb patří do čeledi druhů kaprovití (Cyprinidae) a a tři druhy patří do čeledi okounovití (Percidae). Po jednom druhu ryb patřící do čeledi úhořovití (Anguillidae), štikovití (Esocidae), lososovití (Salmonidae) a sumcovití (Siluridae). Neznačené druhy z důvodů malé velikosti těla a ochrany byly hořavka duhová (Rhodeus amarus) a sekavčík sp (Sabanejewia sp.). Střevlička východní (Pseudorasbora parva) naznačena PITem z důvodů malé velikosti těla.

 

Procentuální zastoupení chycených ryb elektrolovem a značených pasivními integrátory (PIT). Zkratky: AA – ouklej obecná, AAN -  úhoř říční, ABP -  ouklejka pruhovaná, ASP – bolen dravý, BAR – parma obecná,  BBJ – cejnek malý, CGI -  karas stříbřitý, EL – štika obecná, GC -  ježdík obecný, GG -  hrouzek obecný, LL -  jelec proudník, LI -  jelec jesen, OM -  pstruh duhový, PF – okoun říční, PHP -  střevle potoční, PP -  střevlička východní, RR -  plotice obecná, SC – jelec tloušť, SE -  perlín ostrobřichý, ST -  pstruh obecný, TT -  lín obecný, TTH -  lipan podhorní